avatar
Vũ Văn Tân
Contact Me
Birthday Birthday
02/03/1990
Address Address
Ha Noi
Email Email
vuvantan90@mailinator.com

Vũ Văn Tân

IT - Software

arrow
About Me
Tôi rất thích tìm tòi nhứng ý tưởng mới, để có thể làm sản phẩm riêng cho mình.
Education

Puplic

uit
Jan 2008 - Mar 2012
Experience

Vega game

Coder
Jan 2014 - Present
Soft Skills

Teamwork   /   Critical Observation

Working Skills

wpf   /   JQuery   /   Javascript   /   CSS