Mạng xã hội lập trình viên
Họ là Developer, Tester, Designer những người đam mê phát triển phần mềm và ứng dụng
 • Trần Phương Nam
 • Benjie P. Butil
 • Lê Thành Trung
 • Nguyễn Sỹ Hiếu
 • Nguyen Hoanh Truong
 • Mai Thuong
 • TRẦN VŨ
 • Vũ Việt Tuấn Tú
 • Pham Son
 • Nguyen Minh Nguyet
 • Dinh Quang Vu
 • Pushkaruk Olha
 • Thai Hong Lan
 • Thomas NGUYEN
 • LOI NGUYEN VAN
 • Đàm Minh PHúc
 • Văn Phước Luân
 • AHMAD FARHAN FANSURI BIN ANUAR
 • Vangyalor JOURNENG
 • Taylor Vincent
 • Nguyễn Nhất Huyền
 • Đỗ Minh Tuấn
 • Abhijith Ullas
 • Nguyễn Thị Tuyết Hồng
 • Tran Hung Hien
 • Le Khac Sinh Nhut
 • Doan Vu Lan Anh
 • Nguyen Minh Thanh
 • Đoàn Quốc Thái
 • Trần Anh Tài
 • Lan Anh
 • Hương Phạm
 • Liudvikas Jakavičius
 • Rania Khaled El-Sakhawy
 • Shahrin Farjana
 • LƯU YẾN NHUNG
Họ đang thoả luận và chia sẻ kinh nghiệm về
left Artboard right up-caret icon-icon-smallbusiness icon-icon-sports icon-icon-technology icon-icon-theatre